Podnětem k udělení tohoto ocenění je podle zastupitelů jednoznačná zásluha celého rodu Colloredo-Mansfeldů na rozvoji Opočna, které ve své době jen díky tomuto rodu bylo natolik vyspělým městem, že mohlo být městem okresním, a tudíž i střediskem veškerého obchodního i společenského života. Díky rodu Colloredů v Opočně vzniklo mnoho významných budov a působila zde řada institucí.

V tradici tohoto rodu pokračuje i Kristina Colloredo-Mansfeldová, která je dlouholetou podporovatelkou společenského a kulturního života v Opočně a díky svému jménu a společenskému postavení přispívá ke zviditelnění města Opočna ve světě. Právě v roce, kdy si Opočno připomínat 950 let od první písemné zmínky, je podle zastupitelů udělení čestného občanství určitým symbolem poděkování celému rodu Colloredo-Mansfeld.