Propojuje tak novou lokalitu rodinných domků v dolní části městečka se školou v centru tak, aby místní nemuseli chodit po frekventované silnici.

Podle starostky Hany Štěrbové nešlo úsek jinak řešit, neboť podél komunikace nebylo možné chodník vybudovat.

Žáci zdejší školy nejdříve zakreslili do připravených mapek svou obvyklou cestu do školy a vyznačili místa, která považují za nebezpečná. Vytvořili také souhrnnou mapu, zpracovali anketu. Materiály pak byly podkladem pro studii, která se zaměřila na pět nebezpečných lokalit městyse.

TŘI VARIANTY ŘEŠENÍ
Podle závažnosti problémů navrhl Vladislav Rozsypal tři varianty řešení, nakonec se přiklonil k vybudování společného pásu pro provoz cyklistů a chodců o šířce dva metry podél silnice III/28420 z Bělé u Pecky, který by se měl napojit na vozovku ve spodní části Pecky. „Nejdříve bylo nutné uzavřít smlouvy na výkup pozemků. Pak jsme hledali vhodný dotační titul, který se objevil až v loňském roce,“ vysvětluje starostka zpoždění stavby.

Trpělivost se vyplatila. Z evropských zdrojů získali Peckovští přes šest milionů, celkové náklady dosáhly osmi milionů. Stavba byla zahájena v červnu a v polovině září dokončena. Stezka pro chodce a cyklisty o délce zhruba jeden kilometr je z asfaltu. Její výstavba by měla pokračovat směrem do Desatera.