Hořice na tomto projektu spolupracují s obcí Holovousy.

Necelý dvoukilometrový úsek asfaltové stezky vznikne na současné polní cestě spojující Hrachovec a Chodovice. „Projekt řeší výstavbu nové stezky pro cyklisty a chodce. Díky vybudování tohoto úseku budou moci občané Holovous a Chodovic bezpečně dojíždět za prací, do škol do Hořic a naopak. Stezka tak odvede cyklodopravu ze silnice první třídy číslo třicet pět a tím velkou měrou zvýší bezpečnost cyklistů," vysvětlil důvod výstavby místostarosta Martin Pour. Celková délka trasy je 1,650 kilometrů. Zhruba dvou set metrový úsek bude mít štěrkovou vrstvu, zbytek pak bude celý ze živičného povrchu.

Předpokládaný začátek stavby je duben letošního roku. Dokončena by pak měla být k 31. říjnu. Celkové očekávané náklady jsou ve výši devíti miliónů, z toho devadesát procent pokryje dotace. Zbývající část uhradí z jedné čtvrtiny Holovousy a tři čtvrtiny zaplatí Hořice. „Náklady mezi obcemi budou rozděleny podle poměru metrů cyklostezky na katastrálním území obou partnerů," dodal Pour.

Součástí projektu je rovněž vybudování šestnácti parkovacích míst pro kola a koloběžky.