Mezi nově zařazenými projekty je rekonstrukce silnice III. třídy v Předměřicích n. L., mezi Svobodou n. Úpou a Janskými Lázněmi, silnice z Josefova do Rasošek, z Křivic do Lična nebo mezi Rokolem, Novým Hrádkem a Borovou. Přibyla i 2. etapa opravy  Hradecké ul. ve Dvoře Králové.

Pokud kraj neuspěje s žádostí o dotaci u EU, doufá ve financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Pro všechny kraje by měly být na příští rok k dispozici dvě až čtyři miliardy. Pro náš kraj by to znamenalo příspěvek 160 až 320 milionů korun," řekl hejtman Lubomír Franc.

Plánované opravy silnic s pomocí fondů EU
    (číslo a úsek silnice; náklady (mil. Kč vč. DPH)
• II/501 Svatojánský Újezd – Choteč – Lužany – Špice    63,9
• III/28520 Vrchoviny – Nové Město nad Metují, ulice Náchodská    39,9
• III/32749 Chomutice – Domoslavice    20,1
• III/32412 Nepolisy, ul. Luková    28,5
• Odstranění bodových závad na silnicích (hlavně opravy mostů) 15,1
• III/03525 Kamenice    4,6
• III/2961 Svoboda n. Ú. – Janské Lázně, rekonstrukce komunikace    11,8
• III/32346 Dub      6,3
• II/28435 Šárovcova Lhota – Hamerský mlýn    9,9
• III/2997 Josefov – Rasošky    12,9
• III/30431 Křivice – Lično    33,8
• II/299 Dvůr Králové-rekonstrukce ul. Hradecká 2. etapa    6,3
• III/28526 Rokol-Nový Hrádek-Borová    55,5

Celkem                                                  308,6