Připomínky veřejnosti budou brány na zřetel při zadávání krajinářsko - architektonické soutěže, kterou se město chystá vypsat. Ze setkání vyplynulo, že obyvatelé požadují na pozemku co nejvíce zeleně, stromů, aby zde vzniklo stinné místo k odpočinku. Novoměstské sídliště je totiž enormně zatíženo prachem a hlukem a zeleň tu viditelně chybí.

Zóna má být například opatřena i workoutovým hřištěm, skateparkem a naučnými prvky. Vybudování klidové zóny u Cidliny by mělo stát přibližně 40 milionů korun.