Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice.

Za projektem stezky mechu a perníku stojí svazek obcí Hradubická labská, který je složený z měst a obcí podél cyklostezky, které spojuje blízká přítomnost řeky Labe s tím spojené Labské stezky. Stálými členy svazku obcí jsou města Hradec Králové, Pardubice, Sezemice a obce Vysoká nad Labem, Opatovice nad Labem, Bukovina nad Labem, Dříteč, Němčice, Ráby, Staré Hradiště, Hrobice a Kunětice.

Stezku mechu a perníku připravuje svazek obcí Hradubická labská několik let. O cestě pro cyklisty se mluví už dvě desetiletí, stále ale nejde mezi oběma krajskými městy na kole plynule a bezpečně projet. Kilometry ale postupně přibývají, i když jen velmi pomalu. Dělníci nyní dokončují trasu pod Kunětickou horou. „Aktuálně stavba pracuje na úsecích Dříteč - Němčice a na úseku Němčice - Kunětická Hora,“ informoval projektový manažer cyklostezky Tomáš Jeřábek s tím, že celkové náklady stavby jsou 11 milionů korun. S financováním pomůže Evropská unie i program územních investic Hradecko-pardubické aglomerace (ITI). Podle projektanta stavby má být hotovo v říjnu letošního roku. Po mnoha letech se tak turisté dostanou ze sousedního krajského města až ke Kunětické hoře. Nový úsek bude navazovat na již realizované cyklistické napojení hradu Kunětická hora z Pardubic. Stezka bude sloužit nejen cyklistům, ale i pěším, běžkařům či bruslařům. Na projekt svazku Hradubická labská, který stezku připravuje, přispělo i město Pardubice, které uvolnil 5,5 milionu korun. „Už zbývá opravdu malý kousek, aby mohli cyklisté využívat trasu v celé délce. Obě zastupitelstva, jak to městské, tak to krajské, již finanční podporu odsouhlasila, takže svazek nyní může pokračovat v dokončení cyklostezky, která jistě všem sportovcům přijde vhod a určitě napomůže také rozvoji cestovního ruchu v Pardubicích a okolí,“ dodal náměstek pro cestovní ruch René Živný. close Výstavba cyklostezky Hradubická labská může pokračovat. info Zdroj: Deník/Nikola Remešová zoom_in Výstavba cyklostezky Hradubická labská může pokračovat. Projekt se táhne zhruba deset let. Na páteřní trase stále zbude vybudovat úseky Vysoká nad Labem - Opatovice nad Labem a Opatovice nad Labem - Dříteč, které představují asi třetinu z celkových 23 kilometrů stezky. V plánu jsou také doplňkové odbočky ze stezky do dalších obcí, například do Sezemic, Hrobic, Brozan, nebo Rábů. Další úseky od Hradce Králové ale čekají na stavební povolení. Co brání ve výstavbě cyklostezky a kdy by měla být Stezka mechu a perníku dokončena? Dozvíte se v zamčené části článku

V plánovaném úseku Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem stavbaři navíc čekají na vyjádření policie.

„Policie požaduje splnění některých podmínek, které jsou odlišné od způsobu provedení stavby mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem. Snažíme se to vyřešit a stavební povolení v tomto roce dotáhnout. Pokud se to podaří v roce 2024 by měl jít úsek do výstavby,“ přiblížil Jeřábek.

Další komplikace má projekt na úseku Opatovice nad Labem – Dříteč, kde řeší výkup posledních pozemků.

„Zde byl problémem hlavně komplikovanější průchod z Opatovic za elektrárnou a také výstavba D35 v minulých letech navázaná na pozemky. V současné době si myslíme, že tento poslední úsek který propojí již finálně obě krajská města, pustíme do výstavby v roce 2025,“ řekl Jeřábek.

Svazek obcí připravuje také cyklostezky podél Labe z Pardubic do Týnce nad Labem. Pro úseky Srnojedy – Valy a Valy – Přelouč se už podle zástupců svazku vykupují pozemky.

Cyklisté se zatím projíždějí jen z Hradce Králové do Vysoké nad Labem. Stavba prvního úseku cyklostezky začala v červnu 2018. Celkové náklady na tento pětikilometrový úsek byly 30,6 milionu korun a ke kolaudaci došlo v září 2019. Cyklostezka vede z hradecké Třebše podél Labe a končí zatím ve Vysoké nad Labem u tělocvičny.