Manželé Rohulánovi se v ní spolu s dalšími občany Náchoda obracejí na náchodské radní. „Záleží nám nejen na tom, jak město a místní provozovatel vodovodu hospodaří, ale i na tom, jak město Náchod vypadá. Obáváme se totiž, že pokud se již nyní provede téměř kompletní rekonstrukce a položí se nový kryt jak vozovky, tak chodníku, provozovatel vodovodu od svého záměru pro vysokou nákladnost upustí a vodovod již zůstane tak, jak je, tedy nad zemí. Nebude nám vadit, pokud město vyčká do doby, kdy bude možné obě akce zkoordinovat,“ vysvětlují Rohulánovi v petici důvody nespokojenosti.

Marie a Jaroslav Rohulánovi dále uvádějí, že při osobním jednání jim bylo na městském úřadě řečeno, že město se spoléhá, že v horizontu pěti až osmi let společnost Vodovody a kanalizace Náchod (VaK) umístí svůj dálkový vodovod do země.

V PETICI NAVRHUJÍ OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

„Takovýto postup by však měl negativní dopad do hospodaření společnosti. Následná obnova chodníků a vozovky by přinesla vyšší náklady,“ upozorňují v petici a domnívají se, že optimální by bylo odstranění rozbitého a zvlněného povrchu chodníku a jeho dorovnání drtí či jiným vhodným levnějším materiálem, a to v letošním a příštím roce. Poté by se počkalo pět až osm let, tedy do doby, kdy společnost VaK bude připravená uskutečnit svůj záměr umístění svého dálkového vodovodu do země. To by se uskutečnilo zároveň s kompletní rekonstrukcí Mánesova nábřeží. „Výsledkem by bylo Mánesovo nábřeží s volným přístupem k řece,“ dodávají. 

JEDNALI S VLASTNÍKY PAROVODU I VODOVODU

Místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka uvedl, že cílem rekonstrukce Mánesova nábřeží, která byla schválena v rozpočtu investičních akcí na rok 2017 zastupitelstvem města Náchoda, je především oprava chodníku, který je ve velmi špatném stavu již několik let.

Nerovné a popraskané chodníky na Mánesově nábřeží v Náchodě jsou mnohaletým problémem. Některým lidem se ale nelíbí, že při rekonstrukci chodníku sice zmizí parovod, ale vodovod zatím zůstane nad zemí.„Při přípravě akce jsme vedli jednání jak s vlastníkem parovodu, tak s vlastníkem vodovodu, tedy dvou staveb, které dnes blokují například širší využití pravého břehu řeky Metuje. Bohužel, úspěchu v jednání jsme dosáhli pouze se společností innogy, která se zavázala změnit trasu parovodu, dnes již teplovodu, a uloží toto vedení do země,“ popsal Jan Čtvrtečka a doplnil, že společnost Vak ve svém vyjádření sdělila, že uložení vodovodního přivaděče do země, případně změnu trasy, lze očekávat nejdříve za osm let.

„Souvisí to s projektem na posílení kapacity a zabezpečenosti vodárenské soustavy Náchod – Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že dnes je v tomto projektu řada neznámých a je třeba dobudovat celou řadu staveb vodárenské soustavy, není možné se na tento odhad upínat,“ míní místostarosta.

ULOŽENÍ VODOVODU DO ZEMĚ BUDE MOŽNÉ

Proto vedení města navrhlo v rámci rekonstrukce nábřeží, a díky odstranění parovodu, vybudování širšího chodníku ze zámkové dlažby, která nebude bránit případnému budoucímu uložení vodovodu do země a bude možné ho řádně udržovat i v zimním období.

Podle Čtvrtečky žádné další investice v této souvislosti nejsou plánované. „Uvažovalo se o rozšíření parkovacích míst a komunikace, ale z důvodu velké kumulace inženýrských sítí to zatím není možné. Nechceme volit cestu dalšího odkladu nebo polovičatého řešení v podobě nezpevněných komunikací, protože to přináší celou řadu negativních důsledků,“ říká místostarosta a s politováním dodává, že v současné době tento veřejný prostor nelze řešit komplexněji a bez připravenosti provozovatele vodovodu to ani není možné.

„Námi navrhované řešení nicméně dalšímu vývoji nebrání ani neklade překážku pro uložení vodovodu do země, pokud jeho trasa vůbec povede přes Mánesovo nábřeží,“ konstatoval Jan Čtvrtečka.

PETICE JE LEGITIMNÍ MOŽNOSTÍ VYJÁDŘENÍ

Nedávno vzniklou petici komentoval tím, že se jedná o naprosto legitimní možnost pro vyjádření názoru především podepsaných občanů. Pokud tedy bude petice splňovat všechny náležitosti a definici problematiky ke které je předkládána, rada města či zastupitelstvo se jí bude zabývat.

„Stav, který je na Mánesově nábřeží vidět, je dlouhodobý problém a nelze jeho řešení již dále odkládat. Chceme velmi neutěšený stav veřejné komunikace napravit a to dříve, než dojde k vážnému úrazu či jiné újmě. Vynaložené prostředky, alokováno v rozpočtu je 1,8 mil. korun, budou zcela jistě velmi dobře investované peníze,“ ujistil místostarosta.