Dalších více než 432 milionů korun z Evropské unie bylo přiděleno na projekty, které budou realizovat subjekty z Královéhradeckého kraje spolu s polskými partnery. V oblasti Orlických a Bystřických hor dojde k využití potenciálu v současnosti pro veřejnost nepřístupných významných kulturních památek, nacházejících se v bezprostřední blízkosti státní hranice. Projekt zahrnující obce z Rychnovska spolkne asi 24 milionů korun z celkové připravené částky.

Více než 432 milionů korun podpoří nové projekty v Královéhradeckém kraji. Ve dnech 8. – 9. prosince 2016 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritních os zaměřených na podporu cestovního ruchu a spolupráci institucí a komunit.

V oblasti Orlických a Bystřických hor dojde k využití potenciálu v současnosti pro širokou veřejnost nesnadno přístupných významných kulturních památek, nacházejících se v bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskem – kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově a Kladské věže v polské Kladské Bystřici, která je součástí městského opevnění z dob Jana Lucemburského.

„Ve všech objektech vzniknou nová vyhlídková místa a budou realizovány i další související aktivity – například v kostele v Neratově dojde k nahrazení dočasného zastřešení obou věží obnovenými barokními cibulemi. Projekt získal evropskou podporu ve výši 24 milionů korun," uvádí v oficiální tiskové zprávě tiskový mluvčí Královéhradeckého kraje Michal Friček.

Na česko-polské pohraničí se kraje zaměřují dlouhodobě. V minulosti bylo pro mikroprojekty v této oblasti čerpáno již více než 2,5 miliardy korun. Nyní bylo doporučeno 26 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace převyšující 432 milionů korun.

„Jedná se o jednoznačně nejvyšší objem přidělené dotace v rámci celého česko-polského podporovaného území, které zahrnuje 5 českých krajů a 3 polská vojvodství – téměř polovina dotace byla přidělena na projekty s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje," řekl krajský radní Pavel Hečko, který je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

V současnosti je možno připravovat další projekty do programu Interreg V-A ČR - Polsko, na aktuálně vyhlášené výzvy je k dispozici finanční alokace dosahující téměř 1,2 miliardy korun.

Jednotlivé mikroprojekty
Fond mikroprojektů je určen k realizaci malých projektů, které svým charakterem naplňují rozsah prioritních os a oblastí podpory definovaných v rámci Programu.

Mikroprojekty rozvíjejí spolupráci mezi společnostmi na obou stranách hranice a přispívají tak k rozvoji přeshraničních mezilidských vztahů, občanských iniciativ, osvětových a kulturních aktivit.

Podrobná pravidla realizace projektů v rámci Fondu mikroprojektů stanovují Euroregiony, které jsou správci a administrátory jednotlivých Fondů.

Seznam Euroregionů, které působí v česko-polském příhraničí:
Euroregion Nisa
Euroregion Glacensis - oblast, pod kterou spadá Rychnov nad Kněžnou a okolí
Euroregion Praděd
Euroregion Silesia
Euroregion Těšínské Slezsko
Euroregion Beskydy