Tamní farnost se tam v roce 2016 rozhodla zachránit střechu na kostele sv. Petra a Pavla a nahradit postupně chátrající eternitovou krytinu podstatně trvanlivějším měděným plechem.

Během minulých dvou let byly vyměněny dvě třetiny krytiny, což stálo více než dva miliony korun. Zhruba 1,6 milionu pokryly granty kraje, ministerstva kultury, diecéze a městyse. A pak přišli ke slovu dobrovolní dárci, kteří na výměnu poskytli zbývajících 500 tisíc korun. Rekonstrukce střechy však ještě není u konce.

Výměna zbývající třetiny, která by se měla uskutečnit letos, přijde na 1,2 milionu. I když větší podíl budou tvořit granty, přesto bude nutná opět spoluúčast dárců. Farnost proto vyhlásila akci nazvanou „Kup si část střechy na kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku“. Ta by měla pokrýt zbývajících 300 tisíc korun. Podle starosty městyse Zdeňka Drašnara to není jediná akce tohoto typu v Novém Hrádku. „Tato forma dárcovské pomoci se nám osvědčila i v minulosti při rekonstrukci varhan, kdy lidé za poskytnutí finančního daru dostali symbolickou dřevěnou varhanní píšťalu. Když půjdu ještě dál do minulosti, tak úplně první akce měla název „Kup si svůj metr čtvereční podlahy“, která se vztahovala k opravě podlahy v sokolovně. Každý dárce tam měl na tom metru čtverečním vyznačeno své jméno,“ připomenul starosta.   (naj)

Ilustrační fotografie.
Ledové převisy hrozily pádem