Záchranáři varují před radovánkami ve vodě v noci a pod vlivem alkoholu. Statistiky dokládají, že oba faktory zaviní každoročně v Česku utonutí několika desítek lidí.

Podle záchranářů by tragédií bylo méně, kdyby lidé dodržovali zásady bezpečného koupání. Riziko utonutí stoupá u lidí opilých. Zvýšené procento alkoholu totiž snižuje bystrost, a tak plavec rozumně neodhadne, co je v jeho silách. Člověk by také nikdy neměl skákat do vody tam, kde to nezná a nemůže vidět, co je pod hladinou. „Při nočním koupání můžete snadno ztratit orientaci. Rozhodně neskákejte do vody, kterou neznáte. Pod hladinou mohou být kameny, jiné předměty nebo mělko," uvedla mluvčí pardubických krajských záchranářů Vendula Horáková.

Černým statistikám vévodí  první červencový víkend v roce 2010, za který se utopilo v celém Česku devět lidí.