Práce měly být zahájeny už v lednu, pozdrželo je dořešení objízdné trasy přes město. Akce Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) za téměř čtvrt miliardy bude probíhat za úplné uzavírky mostu, objízdná trasa vyvede veškerou dopravu obousměrně ulicemi Husova a Táboritská.

Starosta Hořic Aleš Svoboda potvrzuje, že město kvůli stavbě vyvolalo několik jednání se zástupci ŘSD, kraje, policií i s místními podnikateli. Týkala se především objízdné trasy, kde podle radnice není křižovatka ulic Husova – Táboritská schopná technicky zvládnout průjezd nákladních vozidel s návěsy. „Vyšli jsme investorovi vstříc a pronajali pozemek, aby mohla být křižovatka rozšířena směrem od železničního přejezdu,“ vysvětluje starosta, podle kterého dojde k dalšímu rozšíření silnice úhlopříčně křižovatkou. „Požadovali jsme také zajištění bezpečného přecházení Táboritské ulice. Další připomínka byla k omezení vjezdu nákladní dopravy z Husovy ulice do centra města,“ jmenuje Aleš Svoboda požadavky Hořických.

Veškeré připomínky se nyní zapracovávají do projektové dokumentace. Zahájení stavebních úprav křižovatky ulic Táboritská - Husitská proběhne v týdnu od 18. března. Převedení dopravy na objízdnou trasu se předpokládá v neděli 7. dubna. „Demolice mostu bude zahájena v pondělí 8. dubna,“ upřesnil Zdeněk Kos, vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR v Královéhradeckém kraji.

Úplná uzavírka mostu je plánována na 18 měsíců, na kompletní dokončení stavby je počítán další půl rok.

Most u Hořic byl postaven v roce 1979, zásadní rekonstrukcí prošel v roce 1994.

V roce 2016 byl stavební stav mostu označen jako špatný.

Parametry mostu
Nový most u Hořic na silnici I/35 bude stát v místě původního. Délka se nezmění, zůstává 462 metrů, šířka bude zvětšena o přibližně půl metru na 14,7 metru. Niveleta nového mostu bude v profilu podjezdu trati SŽDC navýšena oproti stávající o jeden metr tak, aby bylo možno v budoucnu provést elektrifikaci trati. Nový most bude v celé délce opatřen protihlukovou stěnou.

Investorem díla za téměř čtvrt miliardy je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pro představu podle sčítání dopravy z roku 2016 projelo po mostě 3 367 těžkých vozidel, 10 332 osobních aut a 60 jednostopých motorových vozidel, celkem je to 13 759 motorových vozidel, která nyní zatíží na rok a půl dopravu v části města Hořic.