Dětství by mělo být nejkrásnějším obdobím života, ale ne vždy tomu tak je. Dětem, které nemohou vyrůstat u svých rodičů, pomáhá i pěstounská péče.

„Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné péče pro děti, které nemohou zůstat u biologických rodičů, nebo pro ty, kterým rodiče zemřeli a není kdo by se o ně postaral," vysvětluje sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče MAJÁK z Trutnova Kateřina Romančáková. Pak přijde na řadu pěstounská péče. „Každému dítěti je individuálně vyhledávána rodina, která by byla schopna co nejlépe uspokojit jeho potřeby."

Pěstounská péče není adopce

„Zásadní rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí spočívá v právech rozhodovat za nezletilého. V případě pěstounství zákonnými zástupci jsou biologičtí rodiče, a pokud je to jen trochu možné, snažíme se, aby se k nim dítě od pěstounů vrátilo," objasňuje sociální pracovnice. Pěstounem se může stát každá osoba starší 18 let, která splní přísné podmínky.

„Zkoumá se trestní bezúhonnost, rodičovské kompetence i zdravotní stav a rodinné zázemí. Může se jednat o jednotlivce, manžele nebo jen partnery," vyjmenovává jen některé podmínky Kateřina Romančáková.

„Zájemce musí podat žádost na příslušném městském úřadě, který provede pohovory a vytvoří spis pro krajský úřad. Zde se žadatel účastní odborné přípravy a poté absolvuje pohovory s psychology. Pak může krajský úřad rozhodnout o jeho zařazení do evidence," popisuje Romančáková proces trvající přibližně rok.

Nedostatek pěstounů

Pěstounská péče se potýká s nedostatkem pěstounů. Chybí především lidé, kteří jsou ochotni postarat se o sourozence, o starší dítě, dítě jiného etnika nebo nezletilého se specifickými potřebami," vysvětluje Romančáková.

Pokud i vy uvažujete o pomoci dětem v těžké životní situaci a chcete se o pěstounství dozvědět víc, můžete se obrátit na organizaci, která se této problematice věnuje, nebo na příslušný městský úřad.