Potvrdil to Jiří Hošna  z tiskového odboru krajského  úřadu.

Slučování škol bude pokračovat

Kraj na to již v minulých letech reagoval snižováním počtu tříd či slučováním některých škol. V optimalizaci bude muset pokračovat i v nejbližší budoucnosti.

„Nynějšího přijímacího řízení na střední školy v regionu se zúčastnilo na 4160 žáků devátých ročníků základních škol. K dispozici pro ně je více než dvojnásobek volných míst. Královéhradecký kraj musí na tento úbytek dětí reagovat, nechce však žádné školy rušit ani omezovat potřebné obory, jejichž absolventi nachází bezproblémové uplatnění na trhu práce. Pouze další optimalizace však zajistí ekonomickou stabilitu a konkurenceschopnost škol a také kvalitní výuku," řekla krajská radní pro oblast školství Táňa Šormová.

Největší zájem je o gymnázia

V kraji je na devadesát škol a školských zařízení, které má kraj na starosti. Přijímací zkoušky na střední školy se letos konaly většinou v pondělí 22. a v úterý 23. dubna. Největší zájem měli uchazeči tradičně o gymnázia. Například Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové tak mohlo přijmout pouze každého druhého uchazeče.

Kraj se dlouhodobě snaží podnítit větší zájem dětí a rodičů i o technické obory. Zavedl kvůli tomu například prospěchová stipendia a podpořil výstavbu moderních center odborného vzdělávání za evropské dotace.

Centra pro budoucí technická řemesla

V kraji vzniklo několik  center odborného vzdělávání při středních odborných školách. V Hradci Králové bylo otevřeno Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE na SOŠ a SOU v Hradební ulici a Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu při SOŠ a SOU Vocelova.

V Trutnově vylepšilo možnosti vzdělávání Centrum odborného vzdělávání v lesnictví v tamní lesnické akademii, v Náchodě zase Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví. Zhruba  patnáct milionů korun kraj investoval do stavby a vybavení Centra odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva ve Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.