Kanály jsou neobvyklou „ozdobou“ jednoho pruhu při výjezdu z města. Na necelých dvaceti metrech jich je devět. „Tohle není fake, nýbrž nová dominanta Dvora Králové,“ napsal ironicky na Facebook Petr Petrželka. „Dvůr Králové nad Kanály,“ přisadila si s nadsázkou Lucie Mesnerová.

Podle odborníků ale nejde ani o fake ani o omyl. V zemi jsou totiž umístěny tzv. odlučovače ropných látek, které jsou součástí zcela nové dešťové kanalizace vybudované pro odvodnění čtyř ulic: Legionářská, Tyršova, Krkonošská a Nová Tyršova.

„Toto zařízení je nutné pro předčištění dešťových vod, které jsou následně zaústěny do Hartského potoka. Každý odlučovač má servisní otvory a další otvory mají napojovací šachty,“ tlumočila stanovisko odborníků mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Podle odborníků jsou kanály v nejspodnějším úseku nové silnice a mimo stopu kol aut. Jinam celou technologii umístit nešlo.