Shromáždění se účastnili starosta Jan Malý, zakládající členové svazu - MUDr. Marek Ondráček i bývalý předseda Jaroslav Nosek, a zástupce krajské organizace. Setkání vedla Hana Čejková, předsedkyně místní pobočky. Zhodnotila dvacetiletou činnost svazu, která je zaměřená na vzdělávání a edukaci, organizování rekondičních pobytů a aktivit zaměřených na pohyb. Nezanedbatelný význam má i možnost setkávání a sdílení lidí se stejným onemocněním.

Promluvil také MUDr. Marek Ondráček, jičínský diabetolog a internista, který se kromě své ambulantní praxe celoživotně věnuje osvětové a edukační činnosti nejen pro místní organizaci diabetiků.

„Svaz diabetiků Jičín je otevřen pro všechny, kteří mají chuť a zájem dozvědět se nové informaci o své nemoci, o léčbě i prevenci, a nakonec prožít i příjemné společenství, kde je prostor pro vzájemné sdílení a obohacení,“ vzkazuje veřejnosti doktor Ondráček.   (mo)