Radnici „popostrčil“ k radikálnímu řešení fakt, že Komenského ulicí projede denně více jak čtyři tisíce vozidel, na křižovatce u náměstí je to o dalších dva tisíce navíc.

„Víme, že doprava se zde nezmírní ani stavbou obchvatu, takže ulici chceme dát do odpovídajícího technického stavu, navíc chceme, aby působila esteticky,“ vysvětluje k projektu starosta Josef Cogan.

Pokud Nová Paka získá dotaci, začne měnit slova na skutky už v příštím roce, samostatně ale akci nespustí.

Ulice projde modernizací od hlavní komunikaci I/16 (ČSOB) včetně křižovatky s ulicí Na Tržišti.„Máme zpracovanou dokumentaci, ulice zůstane jednosměrná,“ pokračuje Cogan. Na hlavní příjezdové tepně do náměstí ale dojde k dalším výrazným změnám. Šikmé stání před základní školou se změní v podélné po obou stranách ulice, tato oblast bude vyzdvižena nad terén a zadlážděna. Nově vznikne několik vyvýšených míst pro přecházení – u ČSOB, pošty až po prodejnu potravin u Antona (první vizualizace). Dojde také k významnému rozšíření chodníků, které by měly mít novou žulovou zádlažbu. Ulice získá nové osvětlení, doplňkovou zeleň a vyroste tu stromořadí. V druhé etapě má pokračovat modernizace chodníků až k vlakové zastávce.

V letech 2018 až 2022 hodlá packá radnice investovat více jak 350 milionů. Největší akcí je revitalizace MKS, autobusového terminálu, nízkoprahového domu na náměstí a přestavba domu č. 399.

Jičín se společně s krajem připravuje na rekonstrukci Poděbradovy a Ruské ulice, která vede automobily do centra od Poděbrad. Tady se předpokládají náklady 80 milionů, akce by mohla být zahájena v roce 2021.

Vizualizace Komenského ulice v Nové Pace.Zdroj: archiv města