David Pouč v současné době působí na pozici náměstka ředitele HZS KHK pro úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení. „Do funkce ředitele HZS Královéhradeckého kraje nastupuji s respektem k tradicím, k práci všech svých kolegyň a kolegů a s uvědoměním velké zodpovědnosti. Za nejdůležitější součást své nové funkce považuji zodpovědnou práci s největším potenciálem našeho sboru, který vidím v jeho lidech,“ uvedl budoucí ředitel HZS Královéhradeckého kraje David Pouč.

Ve své nové roli se chce především věnovat pokračující elektronizaci související s výkonem státní správy, optimalizaci poplachových plánů a nasazování sil a prostředků při zdolávání mimořádných událostí. Stranou nezůstane ani rozvoj vzdělávání profesionálních i dobrovolných hasičů v kraji, systematická obnova zásahových vozidel a plánované stavební investice.

Na poli profesionální požární ochrany se začal David Pouč pohybovat v roce 1999, kdy se stal příslušníkem HZS Moravskoslezského kraje a pracoval jako hasič u HZS města Ostravy. U královéhradeckých krajských hasičů nastoupil jako lektor – zástupce vedoucího vzdělávacího zařízení – Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí, od roku 2005 do konce roku 2012 zde zastával vedoucí pozici. Od roku 2013 až do června 2020 vykonával funkci ředitele územního odboru Náchod HZS KHK. V červenci letošního roku se stal náměstkem ředitele HZS KHK pro oblast integrovaného záchranného systému a operačního řízení.

Mimo funkce v rámci hasičského záchranného sboru zastává David Pouč od roku 2018 pozici předsedy České hasičské sportovní federace, sportovního svazu hasičů.

David Pouč se narodil v roce 1979, po absolvování sedmiletého gymnázia v Ostravě – Zábřehu vystudoval Vysokou školu Báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Je ženatý, má dvě dcery. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu, především pak cyklistice, běhu, triatlonu a horolezectví.

Ve funkci ředitele HZS KHK nahrazuje plk. David Pouč brig. gen. Františka Mencla, kterému končí služební poměr z důvodu dovršení věku 65 let. Ve vedoucí funkci byl František Mencl od 1. 1. 1989, kdy se stal velitelem KVPÚ Hradec Králové. Později byl zástupce okresního požárního rady a zástupce ředitele HZS okresu Hradec Králové.