I po změnách v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje po říjnových volbách zůstává oprava přibližně 500 metrů silnice včetně chátrajících mostů mezi Týništěm a Albrechticemi prioritou. Vedení Albrechtic i zástupci Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje se usilovně snaží získat poslední souhlas majitele pozemku. To jediné údajně oddaluje první kroky začátku rekonstrukce.

„Pokud bude odsouhlasen odkup posledního pozemku a nevyskytnou se další problémy, mohla by být stavba realizována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu do roku 2020," tvrdí nový náměstek hejtamana odpovědný za dopravu a silniční hospodářství kraje Martin Červíček.

Důležitou stavbu zdržují místní spory

Zda se odkup pozemků nakonec podaří, zatím není jisté. Cena sice byla již dávno odsouhlasena oběma stranami, vlastník ale transakci podmiňuje jinými nemovitými závazky ze strany obce.

„S požadavky majitele nesouhlasím. Oprava cesty je však již natolik důležitá, že jsme se nakonec rozhodli na jeho podmínky přistoupit a splnit je," objasňuje nový vývoj posledních dní starosta Albrechtic Jaromír Kratěna.

Zdá se tedy, že nic nebrání převodu pozemků. Kratěna se však obává, aby během toho, co město bude na své náklady pracovat na zaměření půdy nutném pro prodej, nevznesl soukromník další nároky. Proto byl osloven právní zástupce vlastníka pozemků, aby vyhotovil čestné prohlášení, kde by se jeho klient zavázal k tomu, že stávající odsouhlasené podmínky jsou opravdu konečné.

„Mám závazek mlčenlivosti, nebudu proto poskytovat žádné informace," sdělil k tomu Deníku advokát Vladimír Špaček.

Úplně nová cesta za 150 milionů

Plánovaná nová trasa bude vycházet ze současné kruhové křižovatky, odkud by měla částečně navázat na stávající komunikaci. Pokračováním už ale bude zcela nový narovnaný úsek.  Tato cesta bude napojena na nový most. Díky rekonstrukci by se měla silnice posunout nad úroveň hladiny stoleté vody.

„V dané lokalitě chceme postavit nový most přes Orlici a součástí celého záměru by měly být i tři různě dlouhé inundační mosty, které by měly sloužit jako preventivní ochrana před povodněmi, protože celá oblast je v záplavovém území. Starý most se bude muset zbourat," popisuje záměr náměstek Červíček.

Tato celková přeložka silnice v délce 500 metrů by odhadem měla vyjít asi na 150 milionů korun.