Chodník a osvětlení ze sedmdesátých let je ve špatném technickém stavu. „Již nemá smysl pouze chodník opravovat a je nutné provést kompletní rekonstrukci. To samé pak lze říci i o veřejném osvětlení. Stojany jsou uhnilé, lampy také,“ popisuje neudržitelnou situaci starosta Miroslav Nosek. Dodává, že nevhodný je i samotný druh tělesa osvětlení. Velice často dochází k poruchovosti. Nové veřejné osvětlení bude šetřit elektrickou energii a tím i životní prostředí. Dnes vedení města podává žádost o dotaci na MAS Podchlumí, kterého je Miletín členem. Celkové náklady na realizaci projektu se blíží k jednomu milionu korun. O případné dotaci bude rozhodnuto zhruba v polovině letošního roku.