Ředitel HZS KHK František Mencl podepsal během pracovního setkání dohody o spolupráci, plánované pomoci na vyžádání a o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci se zástupci Vězeňské služby ČR – Věznice Valdice, Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Skalní záchranné služby z. s., firmy Elektro Mosev spol. s r. o. a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblastní kanceláří Hradec Králové.

Smluvní strany svými podpisy stvrdily vzájemnou spolupráci v rámci IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, přípravě sil a prostředků na zdolávání mimořádných události na území Královéhradeckého kraje.

Během odpoledne ředitel Mencl uzavřel s náčelníkem Horské služby, o. p. s. pro oblast Krkonoš Adolfem Klepšem dohodu o plánované pomoci na vyžádání. Ta zahrnuje spolupráci a pomoc při záchranných a likvidačních pracích v rámci IZS v horském terénu a v naléhavých případech i mimo něj.

Součástí dohody je také příprava a organizace společných cvičení složek IZS zaměřených zejména na vyhledávání a záchranu osob v nepřístupném horském terénu, respektive na specifické činnosti horských záchranářů. Horská služba pro oblast Krkonoše se ustanovením této dohody stala ostatní složkou IZS pro oblast spolupráce a poskytování pomoci a její síly a prostředky byly zahrnuty do Poplachového plánu IZS Královéhradeckého kraje.

Martina Žahourková