Do zelené krajiny je zaříznutý široký, místy různě zbarvený pás zeminy, táhne se kolem celého Domašína nedaleko Solnice na Rychnovsku. Na jedné straně lžíce bagru snad po centimetrech opatrně seškrabává další vrstvu, na druhé straně je vidět hemžení postav v žlutých a oranžových vestách. Trasa budoucího obchvatu je místy prošpikovaná jak ementál. U označených jamek klečí, opatrně je hloubí a vše zapisují studenti archeologie i čerství absolventi. Paradoxně stav nouze archeologickému průzkumu u Domašína pomohl, jinak by tu nejspíš nebyli.

"Jsme na pravěkém sídlišti, tyto kůlové jamky jsou pozůstatky dřevěných kůlů," upozorňuje Martina Beková, archeoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, které výzkum vede.

Stěny lidských obydlí z propletených větví přitom bývaly omazané hlínou, tady se ale mazanice nedochovala. Mohly tu stát také ohrady pro zvířata nebo lehčí přístřešky stanového typu.

"Tady máme sérii pěti studen. Byly pouze kopané a zřejmě neměly žádnou dřevěnou výztuhu. Myslím si, že jejich koncentrace je taková, že prostě po čase spadly a pro lidi bylo jednodušší vykopat v pevném, údržném materiálu nové, než se s nimi čistit," vysvětluje Martina Beková.

Některé nalezené střepy pocházejí až z pozdní doby kamenné - eneolitu. Nejbližší objevy z té doby přitom archeologové mají až z Kostelce nad Orlicí, kde zaznamenali kulturu se šňůrovou keramikou a Jordanovskou kulturu.

"Postupujeme od černíkovické silnice tak, abychom maximálně vyhověli požadavkům a co nejrychlejšímu pokračování stavby. Jde o polykulturní sídliště, kde se objevuje více kultur najednou. Konec doby kamenné je neklidný, kdy tady nastupuje indoevropské obyvatelstvo a dochází k výměně populace, zřejmě poněkud násilně. Začátek doby bronzové je už potom stabilnější. A jen pro vysvětlení - jednotlivá období nazýváme podle toho, z jakých materiálů se nástroje používaly. Tady to vypadá na přelom doby kamenné a doby bronzové. Kromě střepů tu nacházíme i štípanou industrii a máme tady i nějaké zrnotěrky," ukazuje archeoložka na kámen vystupující z jámy.

Příležitost podívat se na naleziště přitom dostane i veřejnost. "Chtěli bychom koncem týdne uspořádat "den otevřených dveří". Instrukce týkající se bezpečnosti v rámci epidemiologických opatření a podmínky, za jakých se ho veřejnost bude moci zúčastnit, budou na muzejním facebooku," dodává Martina Beková.