„Spediční firmy zatím na opakované výzvy, aby po dobu oprav průtahu volily pro nákladní vozidla jinou trasu, bohužel nereagují. V odpoledních dopravních špičkách pak často dochází ke kolizím a doprava ve městě mnohdy kolabuje. Proto jsem inicioval společné jednání státní a městské policie k navržení možných opatření, která by mohla situaci zmírnit,“ vysvětlil starosta Náchoda Jan Birke a dodal, že dopravní situace je vždy složitější v závěru pracovního týdne, především ve čtvrtek a v pátek.

A právě od dnešního dne by měl být provoz plynulejší. Policisté a strážníci budou situaci monitorovat a v případě, že se doprava ve městě zkomplikuje, budou řídit křižovatky u Slavie a u hotelu Hynek, dále na odbočce na Nové Město nad Metují a na Pražské u mlýna. Nabízí se i odstavování kamionů v pravém stoupacím pruhu na Vysokov.

„Jako první se budeme snažit dopravu vyřešit řízením křižovatek. Předpokládáme, že situace bude komplikovanější zpravidla ve čtvrtek a v pátek, před nadcházejícím víkendem,“ sdělil šéf náchodské policie Radek Bohuslav a dodal: „Při těchto opatřeních bychom chtěli všechny motoristy vyzvat k maximální vstřícnosti a ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu.“

Tato navržená opatření by měla trvat po celý podzim až do dokončení rekonstrukce průtahu, tedy přibližně do poloviny listopadu.

Obyvatelé města a okolí, kteří se Náchodu za volantem svého vozu prostě nemohou vyhnout, se dělí na dvě skupiny. Jedni zuří, že se hlavní tah vůbec opravuje, a mají pocit, že to dlouho trvá. Druzí jsou trpěliví a věří, že rekonstrukce přinese větší komfort a časem se dočkají i plánovaného obchvatu města.

Náchod patří k tranzitní dopravou nejzatíženějším městům v Královéhradeckém kraji. Obyvatelé především podél Pražské a Běloveské ulice pod intenzivním náporem dopravy trpí. František Rázl, místopředseda občanského sdružení Obchvat Náchoda, které stavbu podporuje, uvádí, že kromě rakovinotvorných látek z výfukových zplodin je dalším negativním faktorem dopravy třeba chvění a citelné vibrace v okolních budovách.

„Až bude obchvat, tak se doprava v Náchodě zklidní. To by však různí škůdci nesměli tuto veřejně prospěšnou stavbu zdržovat,“ píše František Rázl v diskuzi na sociální síti.