V otevřeném dopise adresovaném vedení Královéhradeckého kraje to uvádí dopravní expert Pavel Beneš ze společnosti B&C Dopravní systémy.

V dokumentu, který má Deník k dispozici, Pavel Beneš varuje, že pokud bude dokumentace uvedena do praxe, bude nutné opravit jízdní řády, což nebude možné bez navýšení počtu autobusů. „Kraj by následně musel přistoupit k nechtěným redukcím, protože by musel ctít podmínky, které si sám ve smlouvě chybně nastavil," uvedl expert.

Pavel Beneš je autorem analýzy bezpečnostních rizik spojů veřejné autobusové dopravy v hradeckém kraji. Zadaly si ji dopravní odbory, které už několik měsíců usilují o to, aby kraj tendr na autobusovou dopravu v hodnotě 5,6 miliardy korun zrušil, a jsou ve stávkové pohotovosti. Podle analýzy jsou mimo jiné v jízdním řádu spoje, jejichž řidiči musejí překračovat povolenou rychlost, protože jinak by nepřijeli na zastávky včas a dostali by pokutu. Analýza jako příklad uvedla spoj z Hradce Králové do Káranic či z Trutnova do Janských Lázní.

I jeden problém je významným rizikem

Kraj tyto závěry odmítl a uvedl, že analýza je plná faktických chyb a „hraničí s poplašnou zprávou". Podle krajského radního pro dopravu Karla Janečka experti sice vycházeli z internetového plánovače, ale autobusy jezdí i částmi měst, kam auta nemohou. Trasa linky Hradec Králové - Káranice je tak ve skutečnosti o 4,5 kilometrů a sedm minut kratší, než uvádí analýza.

Vyjádření kraje
„Trváme na tom, že jízdní řády uvedené v zadávací dokumentaci jsou rámcové. To znamená, že jsou pro dopravce orientační a slouží k obecnému nacenění tak, aby měl každý z uchazečů rovné startovací podmínky a nabídky byly porovnatelné. Odmítáme, že by výsledné spoje jezdily nebezpečně a že by znamenaly riziko pro cestující. Jízdní řády, ze kterých vychází i ty orientační, předkládají sami dopravci ve spolupráci s krajem a dopravními specialisty oddělení dopravní obslužnosti. Dopravci tedy mají zásadní vliv na výslednou podobu jízdních řádů."

„Údaje, se kterými jsem pracoval, jsou podle Vašeho zadání," podotkl v otevřeném dopise kraji Pavel Beneš. Pozastavuje se nad tím, že zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci hodnotu 21 km, a přitom ví, že skutečná hodnota je o 4,5 km kratší.

„Pokud máme dostát zákonným pravidlům veřejné soutěže, pak tato chyba je důvodem znevěrohodnění celého zadávacího řízení. Kolik je takových skrytých vzdáleností, kolik a jaké spoje se takto napravují?" ptá se expert.

Pavel Beneš uvedl, že analýzu provedl pouze na spojích, které jevily známky nestandardních časů a rychlostí. „Je nutné přijmout myšlenku, že jeden jediný bezpečnostní problém je významným rizikem jak pro cestující a ostatní účastníky silničního provozu, tak pro důvěru cestujících v celý systém veřejné dopravy," uzavřel odborník.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže před dvěma týdny tendr pozastavil. Kraj nyní čeká, až ÚOHS rozhodne, zda soutěž může pokračovat, nebo zda bude zrušena.