Díky Evropské unii jezdíme 
z Pardubic do Hradce Králové v nových vlacích, firmy mají vzdělanější zaměstnance, opatovická elektrárna produkuje méně emisí a Pardubice využívají moderní čistírnu odpadních vod. A to jsou jen příklady několika největších investičních akcí spolufinancovaných z evropských peněz.

Opravili návrší, teplárnu i hřebčín

Celkem bylo ze strukturálních fondů na projekty 
v Pardubickém kraji v programovém období 2007 až 2013 vyčerpáno 38,4 miliardy korun. Oznámil to včera hejtman Martin Netolický. Doposud neměl nikdo tak komplexní čísla k dispozici.

Největší částkou, 567 miliony korun, byla podpořena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí. Druhá příčka na pomyslném žebříčku patří projektu ministerstva práce a sociálních věcí Vzdělávejte se pro růst s 517 miliony, realizovaném na území celého kraje. Třetí místo obsadila revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli s 384 miliony. Čtvrté je snížení emisí v elektrárně v Opatovicích nad Labem s 376 miliony. Evropské peníze se podílely také na modernizaci teplárny pardubického podniku Synthesia (365 milionů), byl z nich podpořen nákup nových vlaků (347 milionů), pomohly obnovit Národní hřebčín Kladruby nad Labem (252 milionů), zlepšit sociální služby v kra-ji (252 milionů), modernizovat čistírnu odpadních vod v Pardubicích (250 milionů) a vybudovat Centrum turistického ruchu v Dolní Moravě (238 milionů). To je výčet těch největších akcí 
v kraji. Nejlépe si z regionů vedl okres Pardubice (přibližně 10,3 miliardy korun), následován okresem Ústí nad Orlicí (téměř 8 miliard korun), Svitavsko si z celého balíku ukrojilo 6,8 miliardy a Chrudimsko 4,7 miliardy.

Slíbili zjednodušení, ale realita je jiná

Příjemci dotací - kraj, jeho organizace, obce, města i podnikatelé - jsou se získanými sumami spokojeni. Co je však trápí, je nepřehledný a velice složitý systém žádostí a čerpání.

Slibované zjednodušení pro příští programové období se nekoná. Naopak,  systém je snad ještě těžkopádnější. Konkrétní osoby, které strukturu, z níž vyplývají problémy, nastavily, však prý již na ministerstvech většinou ani nesedí. „Na jedné straně jsme eliminovali počet operačních programů a bili jsme se 
v prsa, jak je to super. Výsledek v reálu je ten, že čerpání je ještě složitější," uvedl hejtman Martin Netolický, který na komplikace s novým obdobím upozorňoval, ale nebyl vyslyšen.

Pro Českou republiku byly pro programové období 2014 až 2020 vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.

„Přípravu jsme zahájili
v loňském roce. Máme desítky projektů v různých fázích příprav, ale ta je zej-ména u silnic velice složitá. Řeší se majetkové vztahy," popsal hejtman. A jaký očekává průběh čerpání? „Pomalý náběh a pak obrovská panika před koncem," zhodnotil s úsměvem Martin Netolický.