Z tehdejších dětí jsou dnes otcové a matky. Ti bražečtí se domluvili, že společně zavzpomínají na časy červených šátků, mávátek a proletářských hesel. Naštěstí s velikou nadsázkou a recesí. Hlavní organizátor akce Karel Lorenc řídil alegorický vůz (traktor s valníkem) v čele průvodu, čítajícího více než 100 uvědomělých občanů a občánků. Z návsi u bražeckého rybníka se šlo až k Bartoňovým závodům, kde se průvod stočil a zakotvil na shromaždišti nedaleko školky. Tam celou akci trvající necelou hodinu, zakončil krátkým, ale stylovým projevem organizátor akce. S přáním světového míru se více než polovina zúčastněných odebrala do blízké Hospůdky v Bražci, kde s úsměvem na rtech z povedené akce a krásného počasí uhasila žízeň a spolu s ní i ten pomyslný plamen, doufejme, let minulých.