„Cílem je, aby voda zůstávala v krajině. Vybudujeme dělící pásy, meze i příkopy, které ji kaskádovitě svedou až do místního potoka Hustířanka. Většina vody se má ale zastavit v terénu, až pokud ji bude více, odteče právě potokem,“ vysvětluje starosta Dubence Jaroslav Huňat. „Opatření zabrání, aby se voda dostávala přímo do obce. Každý rok, maximálně každé dva, jsme totiž řešili místní povodeň. Tomu chceme zabránit,“ doplňuje starosta.

Dubenec podle Huňata trpí především zemědělskou činností na okolních vršcích. „Z každé strany zástavby máme dlouhá pole. Je pro nás důležité, aby se voda vsakovala v krajině,“ vysvětluje starosta smysl plánovaných opatření. „Krajinu vracíme do původního stavu. Němečtí sedláci dobře věděli, jak mají hospodařit. Vidíme to na starých katastrálních mapách. Za socialismu všechno ale soudruzi zrušili a půdu srovnali. My to teď vracíme zpět. Hospodářství tu bylo šílené, majitelé pozemků často ani nevěděli, kde jsou hranice“ upozorňuje Huňat.

Obec už v loňském roce vybudovala jednu ze stěžejních polních cest. Tu zemědělci mají využívat při přejezdech z Dubence do sousedních Hřibojed.

Jednou z nejdůležitějších akcí pak bude výstavba suchého polderu, která začne na podzim. Pětimetrová sypaná hráz ochrání střední část obce. Dubenec díky ní bude regulovat průtok vody. „Při bleskové srážce polder umožní regulaci jednoho z přítoků Hustířanky a tím přispěje k udržení toku v korytě a následným škodám na majetku obyvatel obce,“ objasňuje starosta Huňat.