Jako první byli do safari přesunuti pelikáni. „I letos jsme byli v jejich chovu úspěšní, na začátku května dokonce plánujeme návrat několika jedinců na Filipíny, kde v minulosti zcela vyhynuli," řekl zoolog Michal Podhrázský. Dodal, že vypuštění šestnácti pelikánů na vodní plochy v safari předcházela preventivní kontrola každého z nich.

Pelikány následují antilopy a zebry. „Před každou sezonou je vždy nezbytné provést „jarní" úklid v celém areálu safari, zkontrolovat oplocení a zabezpečit brány. Teprve poté začínáme navážet zvířata, letos dokonce poprvé plánujeme přemístit do safari také pštrosa z našeho chovu," uvedl zoolog Jiří Hrubý.

Do každodenního provozu bude uvedeno rovněž Lví safari, které bylo během dubna otevřeno pouze o víkendech.

Zoo, která připravila řadu novinek, nechala vstupné na loňské úrovni.