Dvůr vede s firmou už řadu let soudní spory o výši plateb za čistění splašků. Kromě dohody o pokračování současné situace, kdy čističku provozuje soukromá firma, má město možnost si čističku koupit, nebo pronajmout.

Zastupitelé projevili zájem o odkup za zhruba 120 milionů korun bez daně. Souběžně by město doplatilo 33,35 milionů korun za čištění v letech 2014 až 2018 a určil by se doplatek pro letošní rok. „Nastalou situaci vnímám jako velký posun. Město má po letech k dispozici konkrétní nabídku, ale pořád nás čeká veliký kus práce, než případně dojde k podpisu smlouvy. I proto se paralelně stále připravujeme také na variantu výstavby vlastní čistírny,“ řekl starosta Jan Jarolím.

Zastupitelé už schválili zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavbu čistírny, včetně návrhu smlouvy o dílo. Kapacitně by měla sloužit pro 17 tisíc ekvivalentních obyvatel a postavena může být za 36 měsíců od předání staveniště. "Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 155 milionů korun bez DPH," uvedla mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Královédvorský starosta Jan Jarolím (uprostřed) hovoří o další strategii v kauze ČOV.
Dvůr Králové se kvůli čističce dovolal k Nejvyššímu soudu