Zatímco Dvůr Králové jednoznačně preferuje výstavbu nových sálů, kraj chce si chce nejprve zajistit alternativní možnosti. Nechal si vypracovat studii, která má zjistit, zda není možné levněji přebudovat sály současné.

To se však městu nelíbí. „Postoj krajského úřadu chápu, musí mít k hospodaření s veřejnými prostředky alternativu. Přestavba současných sálů by však mohla přinést mnoho negativních efektů. Mohlo by dojít k utlumení provozu nemocnice i k odchodu zaměstnanců, kteří by neměli kde pracovat. Nevím, kde bychom potom lékaře sháněli,“ bojí se starosta Dvora Králové Jan Jarolím.
Jednoznačně proto požaduje stavbu nových operačních sálů na střeše laboratoří. Ty kraj dostavěl v letošním roce.

Totožný záměr podporuje i senátor Jiří Hlavatý, který ve městě bydlí a podniká. „Přestavba sálů v současné budově by šla na úkor lůžkové části, to je nepředstavitelné. Došlo by ke snížení kapacity a výkonu nemocnice. Tomu se chceme rozhodně vyhnout. Kraj je povinen zachovat rozsah péče. Zavazuje ho k tomu smlouva, na základě které nemocnici bezúplatně převzal,“ řekl Jiří Hlavatý. „Podle vyjádření ředitele nemocnice nyní proběhne ve Dvoře Králové ročně na 2600 chirurgických zákroků, z toho 1400 velkých operací. Neumím si představit, kdo by tento objem za Dvůr Králové převzal,“ dodal.

Kraj však takové starosti odmítá. Argumentuje tím, že provoz nemocnice nehodlá v žádném případě utlumovat.

„Pouze zvažujeme všechny ekonomické možnosti. Nesmyslné úvahy o zavírání či rušení nemocnice odmítám. Nejsou pro to důvody,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar však přiznává, že výstavba zcela nových operačních sálů je pro kraj finančně neúnosná. „Statistiky počtu provedených operací ve Dvoře Králové mají klesající tendenci. Dostavbu s náklady převyšující 100 milionů korun za výstavbu nových sálů považuji za finančně náročnou,“ uvedl Cabicar. Výsledky studie, která zjišťuje možnosti přebudování současných operačních sálů, mají být známé do měsíce.