Ekologistické organizace vidí problém v tom, že je udělená výjimka nepřiměřeně dlouhá. Šest let podle nich poskytuje provozovateli příliš mnoho času k prodlevám s modernizací zařízení. Pardubicko je navíc podle organizací zabývajících se ekologií jeden z nejvíce zatížených regionů v Česku.

„Je nutné si uvědomit, že úroveň znečištění ovzduší je v krajském městě již tak vysoká a jakékoliv další vyšší zdroje emisí na pozadí města s častějším výskytem nádorových onemocnění je potřeba považovat za nepřijatelné a riskantní,“ přiblížil názory spolku Zelená pro Pardubicko Jan Linhart.

Psali jsme:

Elektrárna Chvaletice.
Chvaletická elektrárna má definitivní souhlas ministerstva. Emisní výjimka platí

Výjimka elektrárně umožňuje po dobu šesti let vypouštět více rtuti a oxidu dusíku, než stanovuje emisní limit. Jedná se zhruba o třikrát více rtuti a oxidu dusíku, než je limit. Ekologové považují rozhodnutí, které ministerstvo vydalo v listopadu 2021, za nezákonné.

„Ministryně Anna Hubáčková zdědila po svém předchůdci nezákonná úřední rozhodnutí, která šla na ruku velkým uhelným elektrárnám Počerady a Chvaletice v majetku miliardáře Pavla Tykače a naopak ignorovala ochranu zdraví lidí a životního prostředí,“ sdělil zástupce Hnutí DUHA Jiří Koželouh, podle kterého je nová ministryně jediná, kdo může selhání státu napravit.

Elektrárna Chvaletice.
Elektrárna Chvaletice získala emisní výjimku, odpůrci proti ní podají žalobu

Právo nově jmenované ministryně Anny Hubáčkové na zrušení výjimky potvrdila i právnička z firmy Frank Bold Eliška Beranová.

„Právní řád České republiky umožňuje, aby ministryně životního prostředí jakožto nadřízený správní orgán ministerstva provedla přezkumné řízení napadeného rozhodnutí a dříve než soud ve věci rozhodne, rozhodnutí o výjimce zrušila, nebo změnila,“ upřesnila Beranová s tím, že pokud by byl zvolen tento postup, řízení před soudem by bylo zastaveno.

Ekologistické organizace také společně připomínají, že nová vláda si dala za cíl omezení ukládání emisních výjimek. „Nový kabinet sliboval mimo jiné změnu, odklon od oligarchizace společnosti a konec nesmyslných výhod pro velké hráče na trhu. To by se ale nemělo týkat jen zemědělství, ale i energetiky,“ dodal mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Elektrárna Chvaletice.
Hnutí Duha a další se opět odvolala proti výjimce pro chvaletickou elektrárnu

Elektrárna je dlouhodobě terčem kritiky.

Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Chvaletice je tepelná elektrárna spalující hnědé uhlí. Leží u města Chvaletice asi 20 kilometrů západně od Pardubic. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Elektrárna byla v roce 2018 třetím největším zdrojem emisí CO2 v České republice. V minulosti byla chvaletická elektrárna cílem protestů různých organizací, hlavně ekologistických.

Elektrárna, která spadá pod společnost Sev.en Energy, se snažila získat výjimku pro rtuť a oxidy dusíku od roku 2019. O výjimce krajské úřady v Pardubicích a Olomouci rozhodly už třikrát. Ministerstvo životního prostředí ji dvakrát zrušilo, napotřetí už ji elektrárna získala. Elektrárna musí reportovat, jak dlouho byly jednotlivé bloky elektrárny v provozu. Úřad také nařídil, aby provozovatel v letech 2022 a 2023 vyhodnotil, jestli se díky nainstalovaným filtračním technologiím daří snižovat emise.

Vedení elektrárny upozorňuje, že je pro ně zásadní, aby jim v době energetické krize v provozu nebránila žádná administrativní překážka. „Chci upozornit na to, že i během čekání na výjimku se nám podařilo pokročit v několikamiliardové ekologizaci elektrárny a snížit emise o další desítky procent,“ sdělil generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.