Rokování nabídlo 20 přednášek a účastnilo se ho 156 odborníků. Mezi tématy, kterým se odborníci věnovali, patřila například čistá energie pro všechny Evropany, klimatický plán České republiky a hlavní změny pro distribuci v nejbližší dekádě. V přednáškách došlo i na dopady elektromobility na distribuci, diskutovalo se o tom, jaké poučení si energetici vzali z orkánu Herwart.

Účast na konferenci je každý rok velmi vysoká. Odborníci, energetici i zástupci státní správy si mohou vzájemně sdělit své poznatky, diskutovat o problémech a společně hledat nová, zajímavá řešení. O účast na této prestižní akci je mezi energetiky vždy velký zájem,“ konstatovala mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Připomněla, že první konference, pilotní projekt, vznikl již v roce 2006 a vzhledem k ohlasu a zájmu jak přednášejících, tak posluchačů, se z konference stala tradice.