„Jsem přesvědčený, že se očistím, jsem naprosto nevinný," řekl Bradík. Nevyloučil, že trestní řízení je součástí nějaké kampaně proti jeho osobě.

Projekt na zpracování zbytků lesní těžby začal hradecký kraj připravovat v roce 2007. Na poskytnutí know-how k projektu vypsal soutěž. Zastupitelstvo kraje začátkem roku 2008 schválilo založení společnosti Silvestris, později přejmenované na Silvatres HK, která se měla zabývat zpracováním a obchodem s odpady z těžby dřeva. „Abych byl po šesti letech za podpis pod výsledkem výběrového řízením trestně stíhám, je pro mě nepochopitelné," řekl Bradík. Dodal, že podpis za kraj učinil na základě zmocnění od rady kraje. „Nebyl jsme ani v komisi ani jsem nikoho nevybíral," řekl.

Firma Silvatres HK byla fakticky založena až na jaře 2009, již za krajské vlády v čele s ČSSD. Kraj ve společnosti získal podíl 55 procent, zbylých 45 procent získala brněnská poradenská společnost D&D Projekt. Ta je od dubna 2011 v konkurzu.

Stíhání čelili i kvůli drahému nábytku

Firma Silvatres HK nikdy činnost vykonávat nezačala a do konce roku 2011 vytvořila ztrátu 19 milionů korun.

Bradík a Vambera policejnímu stíhání nečelí poprvé. Společně s dalšími třemi bývalými radními a úřednicí kraje je policie v roce 2010 obvinila kvůli údajně předraženému nákupu nábytku do  úřadu. Stíhání však bylo zastaveno.