Od nového školního roku tak bude kraj podporovat stipendiem celkem 25 technických oborů vzdělání, doposud to bylo 22 oborů.

„Nabídku dotovaných učňovských oborů rozšiřujeme o obor chemik, který se začne nově vyučovat od 1. září 2016 na Střední škole oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci. Podobně jako dříve schválené obory je i obor chemik vyučován v kraji pouze na jediné škole," uvedl hejtman Lubomír Franc. Podle jeho slov je v regionu nedostatek kvalifikovaných pracovníků a stipendijní program se jeví jako logický krok k vyřešení tohoto problému. V kraji je po oboru chemik velká poptávka. Jen v Červeném Kostelci a jeho okolí pracuje v této oblasti více než 2500 zaměstnanců. Cílem stipendií je podpořit zájem uchazečů o vzdělávání v oboru a motivovat je k jeho dokončení.

Stipendia jsou odstupňována. V prvním ročníku žáci dostávají 300 korun, ve druhém 400 korun a ve třetím 500 korun měsíčně. Každá střední škola má vypracovanou směrnici. Žákovi, který na konci roku dostane z odborného výcviku známku 1 či 2, přísluší navíc ještě jednorázová odměna od 500 korun do 3000 korun. S vyplácením prospěchových stipendií u vybraných technických oborů začal Královéhradecký kraj v roce 2008. Za minulý školní rok vyplatil 5,8 milionu korun asi 1500 žákům.