Před dvěma týdny bylo pozitivních 244 z 3250 klientů ve všech zařízeních v regionu. Aktuálně je nákaza prokázaná v šesti zařízeních, další tři jsou v karanténě.

„Situace je  konečně optimistická: stav nákazy zmenšuje, což nám dává naději. Pravidelné přehledy o situaci jednotlivých domovů, které máme k dispozici dvakrát týdně, potvrzují, že naše zařízení mají boj s nákazou pod kontrolou,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová.

V tuto chvíli jsou nejvíce zasažena dvě zařízení: Domovy na Orlici v Borohrádku a Domov Důchodců v Náchodě. V obou zařízeních je dohromady 51 pozitivních klientů. Jejich personál ale situaci zvládá a nevyužívá výpomoci Krajského pohotovostního mobilního týmu.

Covid pozitivních je v současnosti 64 zaměstnanců pobytových služeb z celkových 2 465. Začátkem února to bylo dvojnásobně více. Další 24 pracovníci jsou v karanténě.

Pobytové služby sociální péče zahrnují odlehčovací služby, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem zřizované samotným krajem, městy i soukromými subjekty.