Uklidili všech třináct botanicky chráněných lokalit, jako například Rýchorskou květnici u Rýchorské boudy nebo louky na Bolkově v Rudníku.