Právnický spolek Frank Bold Society podal žalobu proti rozhodnutím, kterými ministerstvo průmyslu potvrdilo stavební povolení pro obnovu dvou bloků Elektrárny Chvaletice. Nesouhlasí se závěrem ministerstva, že záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Stavební úpravy za 2,6 miliardy znamenají prodloužení životnosti bloků 3 a 4 až do roku 2030 a podle žalobců mohou mít velké negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

„Rozhodnutí považujeme za nezákonná a požadujeme jejich zrušení a u jednoho z největších znečišťovatelů v Česku provedení posouzení vlivů na životní prostředí za účasti veřejnosti," uvedla  Petra Hodysová z právnické organizace.

Právníci Frank Bold se již předtím snažili stavbu zastavit opravnými prostředky, avšak nebyli úspěšní.

Stavební povolení vydávalo ministerstvo průmyslu na základě vyjádření ministerstva životního prostředí, které posudek EIA nepožadovalo. Ministerstvo průmyslu a obchodu je jeho rozhodnutím vázáno. „Ministerstvo životního prostředí shledalo, že se jedná o podlimitní záměr, který nevyžaduje projednání podle EIA, ale je nutno jej pro jeho posouzení oznámit Krajskému úřadu Pardubického kraje. Ten ho následně posoudil s tím, že nebude podléhat zjišťovacímu řízení (EIA)," uvedl nedávno jeho mluvčí František Kotrba.

Podle Hodysové může mít nynější žaloba také odkladný účinek. Soud by měl rozhodnout o předběžném opatření, tedy pozastavení platnosti stavebních povolení. Vlastník elektrárny společnost Severní energetická se ale zase může proti předběžnému opatření bránit. Proti prodloužení životnosti elektrárny minulý týden protestovalo v Pardubicích pět desítek aktivistů.

Frank Bold už před časem uspěla s žalobou na změnu integrovaného povolení pro elektrárnu.