Pro žáky základních i středních škol vznikne prostředí, kde se budou moci vzdělávat nad rámec běžných hodin. Kraj na to vynaloží 2,6 milionu korun.

„Naše škola bude zmodernizované učebny používat pro výuku přírodovědných předmětů. Dále je budou využívat kroužky, které máme na škole – přírodovědný, fyzikální či robotický. Učebny využijeme i při návštěvách žáků ze základních škol, pro které připravujeme ukázkové laboratorní hodiny z přírodovědných předmětů,“ uvedl ředitel školy Miroslav Šafránek.

Projekt počítá s modernizací budovy, bezbariérovým přístupem k učebnám a s pořízením nového vybavení jako je 3D tiskárna, 3D scanner nebo vybavení pro práci s mikroskopy apod.