Cvičení se zúčastnily jednotky profesionálních hasičů z obou královéhradeckých stanic a z Hořic spolu s dobrovolnými hasiči ze Sovětic, Mžan a podnikoví hasiči ČEPRO a. s. Cerekvice nad Bystřicí.

Vlivem technologické havárie na produktovodu došlo k výtoku nebezpečných ropných látek, o čemž bylo v 9.32 hodin informováno Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. To ihned vyhlásilo poplach jednotkám a o cvičení informovalo Zdravotnickou záchrannou službu, Policii České republiky, starostu obce Mžany, Českou inspekci životního prostředí, Povodí Labe a společnosti RWE, ČEZ a Veolia.

Po příjezdu jednotek na polní letiště pod obcí Dub, kde došlo k trhlině na produktovodu, byl proveden prvotní průzkum. Hasiči vytyčili pomocí pásky nebezpečnou zónu, aby zabránili případným zraněním obyvatel. Jednotky poté instalovaly u výtoku z rybníka Stávka norné stěny. Dále byly instalovány norné stěny na přítoku a odtoku požární nádrže v Mžanech. Z veřejného vodovodu v obci Mžany hasiči zřídili odběrné místo pro dopravu vody na protipožární zajištění místa havárie. Jednotky dále zahájily sběr nebezpečné látky z povrchu vodní hladiny do záchytných nádrží pomocí olejového separátoru REO 100. Likvidace látky byla provedena ve skladech společnosti ČEPRO, a. s. Povolána byla také havarijní služba společnosti DEKONTA. Cvičení bylo ukončeno přibližně za jednu hodinu od nahlášení.

Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost jednotek požární ochrany, jejich organizační, technickou a odbornou připravenost. Dále taktickou připravenost velitelů a úroveň součinnosti zasahujících jednotek. Důležitou součástí bylo také prověření vnitřního a vnějšího havarijního plánu společnosti ČEPRO, a. s. Cerekvice nad Bystřicí.

Součástí cvičení byla také preventivně-výchovná činnost, kterou v základní škole Mžany realizovali příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Královéhradeckého kraje. V objektu základní školy proběhla výuka žáků 1. - 4. třídy z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Malí školáci byli přítomni likvidačním pracím u rybníku Stávka a požární nádrže v Mžanech. Následně byli školáci seznámeni příslušníky HZS s možným ohrožením způsobeným případnou havárií v blízkosti obce. Při přednášce si děti připomněly telefonní čísla linek tísňového volání a zopakovaly si, jak se zachovat a co dělat v případě nebezpečí, a jak správně probíhá evakuace ze školního zařízení.

Preventivně výchovnou činnost pro školáky organizuje HZS Královéhradeckého kraje průběžně po celém Královéhradeckém kraji. Žáci prvních i druhých stupňů základních škol jsou prostřednictvím přednášek upozorňováni na možná nebezpečí např. při vzniku požárů v domácnostech a také se učí, jak se při požárech zachovat a předcházet jim.

Alena Kuthanová