Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje pozemek o výměře 556 metrů čtverečných.

Zástupci úřadu uvedli, že plocha je součástí travnatého území mezi silnicí a zastávkou autobusu u kruhového objezdu ve směru do centra města. Poloha umožní profesionálním hasičům zvládnout potřebné dojezdové časy k zásahům v celém výjezdovém obvodu.

Pozemek získal stát v roce 1988. Na ÚZSVM přešla příslušnost hospodařit s tímto majetkem v roce 2017, kdy pozemek převzal od Ředitelství silnic a dálnic ČR.