„Na projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice jsme získali z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci ve výši téměř sedmi milionů korun, což představovalo devadesát procent nákladů celé akce. Pro městečko to byla největší obdržená dotace v celé jeho historii a jen díky ní mohly proběhnout rozsáhlé stavební a ostatní práce za bezmála osm milionů korun,“ sděluje starosta obce Tomáš Komárek.