„Řadu věcí dělá náš kraj dobře, ale cyklostezky to nejsou," přiznal Půta na jednání se starosty Svazku měst a obcí Krkonoše. Pro ně jde o důležitý příslib, neboť trasy protínají oba kraje. „Sladění dotačních programů cyklostezek i tratí pro běžkaře v obou krajích je klíčové," uvedl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Hejtmané navštívili i škodovácký závod a jednali s ředitelem Správy KRNAP Janem Hřebačkou. „Potkali jsme se poprvé, témat do spolupráce je více, třeba vědeckovýzkumná činnost," řekl Štěpán.