Zmizení původních závor, které tenkrát skončily jako exponát v železničním muzeu Správy železniční dopravní cesty v Hradci Králové, zdvihlo ve městě vlnu odporu některých nespokojených obyvatel. Těm se tento zásah nelíbil a sepsali petici. Volání zastánců historie znělo jasně: Vraťte nám naše šraňky!!! V prvních chvíli se zdálo, že jejich požadavek zůstane nevyslyšen, ale nakonec se historické závory přece jenom do města vrátily.

„My bychom je rádi odkoupili tak, aby byly v držení města Náchoda,“ řekla nám tehdy náchodská zastupitelka a spoluautorka petice Denisa Pokorná. Petice nakonec přinesla své ovoce. I když se staré „šraňky“ už nevrátily na své původní místo, protože to neumožňuje současná legislativa, do Náchoda si cestu přece jenom našly. Do věci se vložilo město a Správa železniční dopravní cesty mu je nakonec odprodala za cenu šrotu.

Po debatě zástupců všech stran zastoupených v zastupitelstva bylo rozhodnuto. Historické závory byly umístěny nedaleko železničního přejezdu, který předtím zabezpečovaly. Stojí totiž na okraji chodníku, který vede chodce přes silniční most směrem do ulice Kamenice a dále do centra města.