Ještě předtím, než padl první výstřel, mohli si návštěvníci užít bohatý program, který pro ně ve spolupráci s Gardou města Hradce Králové připravil historický  C.k. Řadový pěší pluk č. 18.

Hněvčeves nebyla pro letošní program zvolena náhodou. Den před červencovou bitvou roku 1866 u nedalekého Chlumu zde totiž padl první voják. Stal se jím polní myslivec František Kozák od rakouského 14. praporu polních myslivců, který je oficiálně uváděn jako první padlý bitvy u Hradce Králové. „Císařské manévry děláme již pětadvacet let. Slouží hlavně k tomu, aby si jednotlivé jednotky nacvičily vše, co přes zimu zapomněli, tedy nácviky na bitevní ukázky, které vyvrcholí na začátku července při vzpomínkové akci při příležitosti 150 výročí bitvy u Hradce Králové," líčil v dobové uniformě zástupce rakouské strany Martin Klika, který posléze dirigoval „živý obraz" na autentickém místě první vojenské srážky, tedy u hněvčeveského kostela.

„Jsme rádi, že jsme mohli lidem přiblížit události, které vedly k prvnímu mrtvému této velké bitvy. Navíc na autentickém místě. Je pravdou, že jsme se sice snažili o co největší autentičnost, ale té nelze dosáhnout. Tato srážka je totiž dodnes obestřena řadou tajemství," dodal Martin Klika. Podle mohutného potlesku bylo jasné, že se, i přes historické „nepřesnosti", ukázka povedla.

Prvním padlým byl František Kozák
Den před bitvou došlo kolem 7. hodiny ranní v Hněvčevsi ke srážce rakouských a pruských předních stráží. Její obětí se stal polní myslivec František Kozák. „Hlídka rakouská a pruská přišly u Kadeřávkových (as 100 kroků od kostela) na sebe a jeden rakouský myslivec jest zastřelen a také jeden Prus, a to se stalo před očima domácích. Teď nastal útěk ouplný a zůstalo v Hněvčevsi jen 10 mužů s knězem a as tolik žen. Příbytky, komory, sklepy, chlévy zůstaly otevřeny, jelikož se sem donesla zpráva, že kde Prusové najdou zavřeno, tam že zle řádí."
(zdroj: www.1866.cz)