„Chodník tu nikdy nebyl, řadu let jsme se snažili prosadit přes pětatřicítku přechod pro chodce nebo snížení rychlosti. Ani jedno nepřipadalo v úvahu,“ stěžuje si starostka Zlatuše Brádlová.

Přidává se i její předchůdkyně Martina Berdychová.

„Už před deseti lety jsme požadovali snížení rychlosti, což nám nebylo doporučeno kvůli omezení plynulosti silničního provozu,“ vzpomíná Berdychová. Obec pak kvůli nárůstu dopravy žádala vybudování přechodu přes komunikaci a odbočovacího pruhu. Neúspěšně!

Ledy se ale nyní pohnuly a na frekventované jedničce dojde ke změnám. Vzniknou zde chodníky a sníží se rychlost.

„Ta bude omezena už v druhé polovině roku na sedmdesátku. Jinak podél chodníků budou svodidla, aby lidé přecházeli přes hlavní silnici jen v nejpřehlednějším úseku,“ pokračuje Zlatuše Brádlová.

Obec už nechala vloni zpracovat projektovou dokumentaci na chodníky k autobusovým zastávkám po obou stranách silnice I/35 a také na chodník u silnice v obci. Projektová kancelář z Hradce Králové má zakázku za více jak půl milionu korun odevzdat letos v srpnu.

„Budeme se snažit využít dotačních výzev, na pětimilionovou investici nyní nemáme vlastní finanční zdroje,“ říká Brádlová, která si zatím netroufá odhadnout, kdy bude investice realizována.

V roce 2015 byly za finanční podpory kraje pořízeny v rámci akce Obnova infrastruktury obce Holovousy na silnici I/35 nové autobusové zastávky a veřejné osvětlení. Přispěly k pocitu bezpečí dojíždějících, ale pohyb a přecházení silnice chodci, kteří dojíždí do zaměstnání a dětí a mládeže do škol, zůstalo i nadále velmi rizikové.