Neúspěšná kandidátka, která získala jen 0,65 procent hlasů, podala stížnost k šesti bodům. Vyjadřovaly se k nim Ministerstvo vnitra a Státní volební komise.

Stěžovala si na zkrácení času na volební kampaň, neboť její registrace byla provedena až na základě rozhodnutí krajského soudu, a chybný datum vydání registrace Městským úřadem v Trutnově. Upozorňovala také, že v rozporu se zákonem nebylo na hlasovacích lístcích uvedeno vylosované číslo kandidátky, ale číslo, které jí městský úřad přidělil. Nejvyššímu správnímu soudu si rovněž postěžovala na zmatky, které provázely její možnosti delegovat své zástupce do okrskových volebních komisí. Podle Holovské nejméně ve třech případech byla voličům znemožněna účast ve volbě, neboť okrsková volební komise nenavštívila osoby se sníženou pohyblivostí v domě s pečovatelskou službou v Tiché ulici v Trutnově, což doložila písemným prohlášením tří obyvatel tohoto pečovatelského domu.

Hlasování v senátních a prezidentských volbách pomocí jedné úřední obálky mohlo podle ní ve druhém kole senátních voleb umožnit hlasovat voličům, kteří toto právo neměli.

Nejvyšší správní soud souhlasil s námitkou, že číslo kandidátky Terezie Holovské nebylo určeno Městským úřadem v Trutnově losem, jak stanovuje postup Ministerstva vnitra. Trutnovský úřad toto pochybení uznal. Jak však konstatoval, navrhovatelka získala ve volbách 149 hlasů, zatímco kandidáti, kteří postoupili do druhého kola výrazně více. Jan Sobotka 7615 a Jiří Hlavatý 5728. "Tak velký rozdíl mezi navrhovatelkou a těmito kandidáty nemohl být způsoben tím, že hlasovací lístek byl označen přiděleným číslem 9, nikoliv vylosovaným," stojí v usnesení Nejvyššího správního soudu.

"Intenzita protizákonnosti musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k protizákonnému jednání nedošlo, nebyl by tento kandidát zřejmě vůbec zvolen. Zjednodušeně řečeno tedy tato intenzita způsobuje "zatemnění" volebních výsledků, to znamená jejich zásadní zpochybnění. Volební výsledky jsou "zatemněny" tehdy, je-li možno se důvodně domnívat, že by volby dopadly odlišně, pokud by nedošlo ke zjištěné nezákonnosti," vysvětluje Nejvyšší správní soud.

Vrchlabský starosta Jan Sobotka získal mandát senátora na necelé tři roky, do října 2020. Ve volbách vyhrál jak v prvním, tak druhém kole, v němž porazil Jiřího Hlavatého.