Firma hodlá v Hořicích vybudovat do tří let výrobní areál v hodnotě 360 milionů, který bude od začátku koncipován na kapacitu 150 - 200 zaměstnanců na široké škále pracovních pozic, a to od řidičů, skladníků a dělnických profesí po odborníky v konstrukci, ve vývoji.

Podle radnice je vše transparentní, firma ORT projevila o pozemky zájem už v roce 2018, kdy nabídla kupní cenu 70 Kč za metr čtvereční a 40 nově zřízených pracovních míst. Ostatní nabídky přišly na radnic po termínu.

V říjnu přistoupila firma na zvýšení ceny na 110 Kč za metr čtvereční. Nízkou kupní cenu zdůvodňovala společnost hydrogeologickým posudkem, který si nechalo město prověřit. Nakonec byl pozemek za tuto cenu prodán, i když těsně před schvalováním přišla žádost dalších subjektů. Po dvouhodinovém jednání byla ovšem zamítnuta.

Zastupitelé neschválili ani protinávrh na odstoupení od stávajícího záměru a vypsání nového záměru prodeje pozemků s minimální cenou 200 Kč za metr čtvereční.

Čtrnáct hlasů zastupitelů rozhodlo o prodeji pozemku o výměře 34 000 metrů čtverečních za kupní cenu 110 korun za metr čtvereční bez DPH společnosti ORT Nový Bydžov.

„Tržní hodnota průmyslové zóny podle prvního znaleckého posudku je 12,7 milionu korun, schválená cena je 3,7 milionu korun. Město před prodejem ještě zaplatilo 1,65 milionu za přeložku kabelu vysokého napětí. Čistý příjem z prodeje je tedy zhruba 2 miliony korun, což odpovídá ceně šedesát korun za metr čtvereční,“ analyzuje prodej zastupitel Martin Křovina (ODS s podporou Svobodných).

Upozorňuje, že ještě před jednáním zastupitelstva požadovala opoziční strana vypsání nového záměru se stanovenou minimální cenou. „Chtěli jsme, aby se do výběrového řízení vnesla konkurence a aby bylo z čeho vybírat,“ vysvětluje Křovina, kterého navíc irituje, že okolní města prodala podobné pozemky i za 350 Kč s daleko větším počtem pracovních míst.

Firma Ort o koupi pozemku jednala s městem od loňského roku. „Nemůžeme vědět, na čem přesně se domluvili, ale je zřejmé, že s dalšími, kteří o odkup pozemku písemně žádali, město podobným způsobem nejednalo. Je-li toto pravda, máme vážné pochybnosti o férovosti a nestrannosti takového postupu,“ vzkazuje radnici opozice.

„Osobně jsem moc rád, že se podařilo pro občany Hořic zajistit perspektivního zaměstnavatele, který se smluvně zavázal nabídnout minimálně 40 nových pracovních míst s možností následného rozšíření nabídky až na 150 zaměstnanců,“ říká k prodeji zastupitel Jan Sezima (Hořičtí patrioti s podporou Demokratického bloku, bez pol. příslušnosti), ředitel ZŠ a MŠ Na Daliborce.

Kompletní vyjádření najdete níže. Na webu města Hořice je pak vyjádření radnice k prodeji v průmyslové zóně.

Martin Křovina

Máme za to, že prodávat pozemky v Hořicích za méně než třetinu tržní ceny je podle našeho názoru v rozporu s přístupem řádného hospodáře. Tržní hodnota průmyslové zóny podle prvního znaleckého posudku činí 12,7 milionu korun, cena schválená vládnoucí koalicí je 3,7 milionu korun. Vlastní náklady před prodejem tohoto pozemku z rozpočtu města činily 1.65 milionu (přeložka kabelu vysokého napětí). Čistý příjem z prodeje pozemku je tedy zhruba 2 miliony korun, což odpovídá ceně 60Kč/1m2.

Město poskytlo slevu ve výši zhruba 9 milionů korun.

S důvody této slevy zásadně nesouhlasíme.

Město se hluboko pod tržní hodnotou zbavuje obecního majetku, jehož cena bude s nejvyšší pravděpodobností růst a z jehož prodeje mohlo financovat například investiční akce pro občany.

Záměr prodeje visel na úřední desce po dobu několika týdnů během prázdninách. Jinde inzerován nebyl. Toto považujeme za nedostatečnou inzerci a za pravděpodobný důvod, proč se do záměru přihlásil jen jediný zájemce.

Jsme přesvědčeni, že za dané situace se mělo od záměru prodeje odstoupit a znovu pozemek včetně důkladné inzerce nabízet, a to s minimální prodejní cenou. O možnosti odstoupení od záměru prodeje městem Hořice byli všichni zájemci od počátku v záměru informování.

V kritériu zaměstnanosti je společností ORT Nový Bydžov garantováno 40 pracovních míst. Není ale stanoveno, po jakou dobu má tato zaměstnanost trvat. Není ani určeno, zda jejich zaměstnanci musí být zaměstnáni na pozemku „za Miletou“ a nebyli ani vyloučeni zaměstnanci na dohodu o provedení práce nebo najatí agenturní zaměstnanci.

Smluvní pokuty za nedodržení kritéria zaměstnanosti jsou jednorázové a při jejich úplném uplatnění nedosahují ani poloviny slevy, kterou vládní koalice odsouhlasila. Výsledkem je nulové riziko, a tedy i nulová motivace pro kupujícího.

Záměru prodeje pozemků „Za Miletou“ podle našeho názoru nejvíc ze všeho chyběla soutěž, což může souviset s nedostatečnou inzercí záměru. Pokud se přihlásil jen jeden zájemce, není zde konkurence a nikdo si tak nemůže být jistý výhodností nebo nevýhodností jeho nabídky. Už jen proto jsme prosazovali zrušení starého a vypsání nového záměru prodeje. Aby se do výběrového řízení vnesla konkurence a aby bylo z čeho vybírat.

Jan Sezima: Na zasedání zastupitelstva jsem hlasoval pro prodej, protože mi přijde nemorální zneplatnit zveřejněný záměr města, ke kterému se mohl v prodloužené lhůtě vyvěšení (zákonná je 15 dní, bylo vyvěšeno 43 dní) kdokoliv přihlásit. V záměru nebyla uvedená minimální nabídková cena a cena byla jen jedním z kritérií výběru uchazeče. Jak je známo, k záměru se přihlásila jediná firma, která po splnění velmi přísných kritérií a podmínek smlouvy uspěla. V rozporu se smluvními podmínkami není ani účast jediného uchazeče. Uchazeč nabídl 70,- Kč/m2 jako jediný, zastupitelé s cenou nesouhlasili a pověřili vedení města jednáním o navýšení kupní ceny. To se jim také 9. října podařilo, kdy vyjednali cenu 110,- Kč/m2 bez DPH. Cena je nižší, než cena odhadní, ale je třeba zohlednit další velmi důležité faktory, které byly kritérii zmiňovaného záměru, a to počet nově zřízených pracovních míst, vliv na životní prostředí, hlučnost, prašnost, architektonické řešení (zástavbová studie), vymahatelné termíny zahájení a dokončení stavby, podnikatelský záměr, historie a důvěryhodnost firmy, ekonomické ukazatele atd.

Ano, v průběhu jednání s firmou Ort se ozvaly další firmy, některé prokazatelně věděly o vypsaném záměru, ale nepřihlásily se k němu, protože se jejich zástupci „domnívali“ že bude prodejní cena pozemku vysoká. Po zveřejnění nabídky spol. ORT včetně nabízené ceny se firmy o pozemek náhle zajímaly. Jediná vyšší nabídka byla městu doručena do datové schránky teprve v den rozhodného zastupitelstva 4.11., dvě hodiny před zasedáním, předložili zástupci dvou firem na krycím listu nabídky svoje představy o koupi a následném využití pozemků. Starosta proto vyhlásil 2 hodinovou přestávku, aby se zastupitelé s nabídkou seznámili. Kromě toho, že nabídka byla podaná tři měsíce po termínu, nebyl předložen podepsaný návrh kupní smlouvy ani prohlášení o akceptaci podmínek města, čímž se mimo jiné např. nezavázali k žádným lhůtám, ve kterých by byli schopni zahájit výstavbu, dokončit ji a zahájit provoz areálu a nepřevzali žádné smluvní sankce. Osobně jsem moc rád, že se podařilo pro občany Hořic zajistit perspektivního zaměstnavatele, který se smluvně zavázal nabídnout minimálně 40 nových pracovních míst s možností následného rozšíření nabídky až na 150 zaměstnanců.