Návštěvu zahrady můžete spojit s vycházkou do okolí zpestřenou badatelskými úkoly, které připravili pracovníci neziskové organizace Sever. V turistickém informačním centru Dotek si můžete vyzvednout badatelské listy a vydat se po stopách dávných dřevorubců. Zahrada Dotek v Horním Maršově je otevřená každý den od 9 do 17 hodin a vstup je zdarma.