Slavné časy havířiny už jsou sice pryč, ale na bohatou a významnou historii v obci zapomenout nechtějí. Proto nyní stojí před bývalým horním úřadem černý hunt. Důlní vozík, kterým se přepravovalo na povrch vytěžené uhlí, a zpět do dolu materiál potřebný k hornické činnosti.

Letopočty na boku připomínají klíčové okamžiky: V roce 1590 bylo poprvé objeveno černé uhlí v nedalekých Markoušovicích. V roce 1990 byla ukončena těžba ve svatoňovickém dole Zdeněk Nejedlý. U huntu ještě bude umístěna informační tabule s jeho technickými údaji a se stručnou historií.

Slavnostní odhalení Památníku hornictví se uskutečnilo ve středu - symbolicky na svátek Svatého Prokopa - patrona horníků. Po něm došlo na křest nových grafických listů s báňskou dokumentací, jejichž autorem je místní montánní badatel, archivář a dokumentarista Václav Jirásek.

Listy podrobně ukazují důlní díla na Jestřebích horách. Jako obrazová příloha doplňují dvě knihy O dolování černého uhlí v Markoušovicko-Svatoňovické oblasti a O dolování černého uhlí v oblasti Malých Svatoňovic. Zájemci si je můžou koupit v Muzeu bratří Čapků.

Dvou hornických událostí využila obec a slavnostně při nich otevřela revitalizovaný park na náměstí Karla Čapka.