V dubnu začaly stavební práce na pokračování Labské cyklostezky z Hostinného směrem na Klášterskou Lhotu v délce 1,7 km. Cena za její vybudování je 6,1 milionu korun. Stavbu provádí firma Daniel Flamberg.

„Potěšující zprávou je, že Státní fond dopravní infrastruktury uhradí 85 procent uznatelných nákladů,“ sdělila starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Běží také přípravné práce na opravě památkově chráněného mostu přes říčku Čistou a na ni navazující rekonstrukci Nádražní ulice a části Horské ulice. Její součástí bude oprava přilehlých chodníků až k autobusovému nádraží.

V termínu stavebních prací dojde v Hostinném k řadě významných dopravních omezení v centru města. Most bude uzavřený od poloviny května, hotový má být do listopadu.

Objížďka přes mostní provizorium

"Po dobu rekonstrukce obloukového mostu bude objízdná trasa vedena přes mostní provizorium, které dočasně spojí nábřežní zdi v místech parkoviště a dvora u gymnázia s výjezdem u kina. Doprava zde bude řízena semafory. Rekonstrukce Nádražní ulice bude zahájena až v průběhu léta a objízdná trasa povede po ulicích J. A. Komenského a B. Němcové," upřesnila Dagmar Sahánková.

Investorem rekonstrukce mostu a povrchů silnice druhé třídy je Královéhradecký kraj, vloží do nich 50 milionů Kč. Hostinné zároveň provede výměnu povrchů chodníků, vodovodního řadu a veřejného osvětlení s celkovými náklady 5,7 milionů Kč. "Součástí rekonstrukce budou i úpravy přechodů pro chodce a přechodových míst a další opatření s důrazem na zvýšení bezpečnosti chodců. Díky dobře připravenému projektu se nám podařilo na tuto rekonstrukci získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci 1,8 milionu Kč," dodala starostka.

Stavbu provádí Společnost most 325-021 Hostinné, kde vedoucím společníkem je společnost Mados MT a druhým společníkem společnost M-silnice.

Revitalizace sídliště

V Hostinném pokračuje v letošním roce také revitalizace sídliště čtvrtou etapou. V prvních třech etapách byly kompletně vyměněny vodovodní řad a kanalizace, přibyla parkovací místa a kompletně vyměněny povrchy komunikací a chodníků.

"Své plynové sítě v koordinaci s městem vyměnil i Gasnet. Jedna polovina sídliště se dočkala v závěsu po stavebních úpravách i obnovy zeleně, zde se městu podařilo dosáhnou i na dotace z národních zdrojů," uvedla Sahánková.

V letošní etapě dojde k rozšíření parkovacích ploch a obnově povrchů v centrální části sídliště v objemu 7,5 milionu Kč. Stavbu provádí společnost M-silnice. Hostinné v posledních letech na sídlišti celkem proinvestovalo více jak 60 milionů korun.