Před rokem bylo všechno jen ve stadiu příprav a především vzkříšení areálu koupaliště po patnácti letech spíš zbožným přáním.
Situace v Hostinném ovšem nabrala rychle na obrátkách. Město v průběhu loňského roku spustilo dvě velké investiční akce. V dubnu začalo měnit zestárlou podobu tamního sídliště a v listopadu úspěšně dokončilo první etapu pětileté rekonstrukce. Obnova místa, kde žije čtvrtina obyvatel města, měla rozpočet 102 milionů. Radnice hned v úvodní etapě ušetřila pět milionů ve veřejné soutěži.

Takřka hotové je moderní autobusové nádraží, jehož výstavbu za 26 milionů korun financuje z devadesáti procent Evropská unie. Závěrečné práce ovlivní klimatické podmínky, otvírat se má koncem února.

Na prvním letošním zasedání zastupitelé schválili investiční záměr rekonstrukce areálu koupaliště za 49 milionů Kč. Z přítomných zastupitelů nebyl nikdo proti, tři se zdrželi hlasování. „Výstavbu chceme zahájit letos co nejdříve s tím, aby se v příštím roce 2019 mohli lidé v Hostinném koupat,“ řekla starostka Hostinného Dagmar Sahánková. „Na projektu pracujeme nepřetržitě dva a půl roku. Je to velký krok pro Hostinné z hlediska volnočasových aktivit obyvatel,“ doplnila starostka.

Nový dopravní terminál za 26 milionů korun bude již zanedlouho hotový. Jeho výstavbu pokryjí z devadesáti procent dotace z Evropské unie.
FOTO: V Hostinném staví autobusové nádraží

Zpustošený areál je uzavřený již od roku 2003. Na podzim prošel demolicí. Radnice si vybírala ze čtyř studií a nakonec vyhrála varianta s chemickým čištěním. Nově v areálu vyrostou jeden velký a dva menší vyhřívané bazény. K tomu přibydou zážitkové atrakce, například trojskluzavka. Provozní náklady vycházejí na 15 tisíc korun za jeden koupací den.

„Nyní začneme vybírat stavební firmu, která bude tento velký investiční záměr realizovat. Můžeme na něj použít 21 milionů, které byly zařazeny do letošního rozpočtu města,“ dodala starostka.

Rozlehlý prostor sportovně rekreačního areálu nabídne i bistro a může být také místem konání koncertů s využitím mobilního pódia. Uvažuje se rovněž o umístění umělé ledové plochy. Město investuje do stavby vlastní prostředky, pomůže si úvěrem.

Obyvatelé Hostinného se dočkají nového koupaliště, rekonstrukce původního areálu začne letos.
Hostinné schválilo investici do výstavby koupaliště